Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/Japanska-Thes%C3%A4llskapet-Chado-Urasenke-Tankokai-Sweden-Association-170159323681704/

söndag, mars 10, 2013

Japanska Thesällskapets årsmöte 2013

Årsmötet 2013 startar kl 13.00 och sammanfaller med vårens första föredrag och programpunkt den 10 mars. Dokument som relaterar till årsmötet skickas ut till medlemmarna minst tre veckor innan mötet.