Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!

söndag, april 22, 2018

IDA TROTZIG - EN KVINNLIG JAPAN-PIONJÄR

Anne Murray, seniorintendent vid Etnografiska museet, ger en presentation om Ida Trotzig (1864-1943).

Kalmarflickan Ida kom att bli en av de första, europeiska kvinnorna i Japan sedan landet öppnats efter att ha varit ett slutet land under närmare 250 år. Hon kom att vistas i Japan under 30 år tillsammans med sin man Herman som arbetade polisiärt i Kobe. Under denna tid fick hon tidiga, unika inblickar i gammaljapanskt levnadssätt, och blev efter sin hemkomst till Sverige en pionjär för att bredda intresset för japansk kultur, och särskilt teceremonikonsten (chado) och konsten att arrangera blommor (ikebana).

Efter föredraget serverar Japanska Thesällskapet grönt matcha-te och kaka för 30 kr.

Entréavgift: Gratis inträde för Japanska Thesällskapets medlemmar. För övriga gäster: 80 kr; 7-18 år 40 kr; fritt under 7 år.

Tid och datum: Söndag 22 april 2018 kl. 13.00-15.00

Plats: Etnografiska museets föreläsningssal (Stolpesalen), Djurgårdsbrunnsvägen 34. Buss 69.