Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!

Om te

Det bästa sättet att lära känna teets väg är att uppleva en teceremoni. Här följer en stämningsbild från ett sådant möte:

"Vinden går i de höga trädens kronor. Ljudet blandas med det lätta fraset från temästarens kimono och sjudandet av vattnet i tekitteln. Ljuden understryker den förtätade stämningen, den djupa stillheten i teceremonirummet.

Gästerna på tatamimattorna följer koncentrerat temästarens gestik i en koreografi oförändrad sedan århundraden. I tokonoma - rummets vackra hörna - lyser några blommor från parken som omger Zui-Ki -Tei. På en kakemono - en rullmålning - möter teceremonins grundord:

Wa- harmoni
Kei - respekt
Sei - renhet
Jaku - sinneslugn

Ingen går oberörd ifrån en japansk teceremoni. Oavsett om man nu uppfattar den som en stunds meditation i zenbuddhistisk anda eller som en meditativ vilostund undan vardagens jäkt eller kanske som en estetisk högtidsstund inför vacker arkitektur, konsthantverk och koreografi. Man bär också med sig från ceremonin temästarens omsorg för att besökaren skall känna sig välkommen att njuta en skål grönt te, tillredd med omtanke och respekt." (Christer Duke)

Film om teceremonin:

Teceremonifilmen spelades in i ett uppbyggt teceremonirum i Etnografiska museets hörsal samt även i utemiljön kring museets första teceremonihus som byggdes 1935. De agerande i filmen är temästaren Eiko Duke Soei med sina två tidiga elever Cecilia Johansson och Sanna Törneman som då båda arbetade vid museet. 

Filmen länkar samman tre personer som alla gjort viktiga pionjärinsatser för att introducera Teets Väg i Sverige: 

Uppläsare är skådespelerskan Gaby Stenberg-Koch som med sin syster Ume Stenberg-Radbruch betydde mycket i arbetet för att få ett nytt tehus till Etnografiska museet år 1990. Gaby Stenberg-Kochs mor var Ida Trotzig - den tidiga Japan-resenären och Japan-introduktören i Sverige under 1900-talets första decennier. 

Temästaren Eiko Duke Soei blev den som av både Urasenkes stormästare i Kyoto och av Etnografiska museets dåvarande chef fick det betydelsefulla uppdraget att skapa en levande och inspirerande verksamhet i Zui-Ki-Tei. Samt att utbilda en grupp tevänner som skulle kunna vara med och ge besökarna i Zui-Ki-Tei en minnesvärd upplevelse av den klassiska, japanska teceremonin. Det var ett uppdrag som Eiko Duke Soei tog på största allvar under de drygt 20 år som hon ledde teceremonierna i Zui-Ki-Tei utan en dags frånvaro. Och sitt uppdrag som lärande temästare har Eiko Soei fullgjort under 25 år fram till våren 2014.

Under de inledande arbetsåren i Zui-Ki-Tei fanns även en speciell Tehusstiftelse i vars styrelse både Eiko Duke och Christer Duke ingick.

Urasenkeskolan:
Mer information om teets väg samt om traditionen kan nås genom Urasenkeskolans japanska hemsida: http://www.urasenke.or.jp/texte

Litteratur på svenska:
-Ida Trotzig. Cha-no-yu: Japanernas teceremoni , 1911. Stockholm.

-Tehuset Zui-Ki-Tei: Det löftesrika ljusets boning, 1990. Stockholm. 24 sid.

-Tehuset Zui-Ki-Tei: Det löftesrika ljusets boning., 1996. Stockholm. 88 sid.
(Böckerna finns att köpa vid Etnografiska museet, Stockholm)