Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/Japanska-Thes%C3%A4llskapet-Chado-Urasenke-Tankokai-Sweden-Association-170159323681704/

Medlemskap

Det stöd som inkommer genom den årliga medlemsavgiften är ett viktigt bidrag till föreningens ekonomi och bidrar också till att främja japansk kultur i Sverige.

Medlemskapet ger fritt inträde till föreningens föreläsningar som arrangeras i samarbete med Etnografiska museet.

Medlemsavgiften är 100 kr per enskild medlem och verksamhetsår, och 150 kr för par.

Inbetalning görs vänligen till:
Japanska Thesällskapet Chado Urasenke Tankokai Sweden Association
Plusgiro: 60 56 28-7
Märk betalningen med namn och mejladress.

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna!