Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/Japanska-Thes%C3%A4llskapet-Chado-Urasenke-Tankokai-Sweden-Association-170159323681704/

Om Japanska Thesällskapet

Japanska Thesällskapet är en ideell förening och verkar sedan drygt 20 år och ofta i nära samarbete med Etnografiska museet i Stockholm.

Japanska Thesällskapet initierades av temästaren Eiko Duke Soei och kulturjournalisten Christer Duke. Detta skedde sedan museet 1990 fått sitt vackra och inom Europa unika japanska teceremonihus Zui-Ki-Tei (Det Löftesrika Ljusets Boning) genom en svensk-japansk donation.

Förutom teceremonier för allmänheten vissa söndagar från vår till höst, anordnar Japanska Thesällskapet introduktionskurser för den som önskar fördjupad insikt i den japanska teceremonin. Under sommarhalvåret anordnas även Öppet hus-dagar i Zui-Ki-Tei då teceremonihuset visas och grönt te serveras. Under vår och höst ordnar Japanska Thesällskapet också föreläsningar kring japansk kultur och teceremonin, ofta till bild och film, i museets vackra Stolpe-sal.

Japanska Thesällskapet ingår i Urasenke-skolan med huvudsäte i Kyoto, Japan. http://www.urasenke.or.jp/texte