Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/Japanska-Thes%C3%A4llskapet-Chado-Urasenke-Tankokai-Sweden-Association-170159323681704/

lördag, augusti 31, 2013

Introduktionskurs till japansk teceremoni 2013

Introduktion till japansk teceremoni enligt Urasenkeskolan, i samarbete med Etnografiska museet. Kursen ger en inblick i den japanska teceremonin, historiskt och nutida. Deltagarna lär sig de grundläggande principerna i japansk teceremoni, hur man hanterar olika föremål som värd i en klassisk nybörjarvariant av teceremonin, och hur man beter sig som gäst.

Kursen ges vid två tillfällen: 31 augusti och 1 september. Vid det första tillfället håller vi till i det japanska tehuset om vädret tillåter, annars i Etnografiska museets huvudbyggnad. Vid det andra tillfället är vi i huvudbyggnaden. Kursen leds av medlemmar i Japanska Thesällskapet.

Datum: Lördag 31 augusti 2013
Tid: kl 12:00 – 15:00
Plats: Tehuset Zui-KI-Tei vid Etnografiska museet om vädret tillåter, annars i Etnografiska museets huvudbyggnad.

Datum: Söndag 1 september 2013
Tid: kl 12:00 – 15:00
Plats: Ida Trotzigs studio vid Etnografiska museet