Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/Japanska-Thes%C3%A4llskapet-Chado-Urasenke-Tankokai-Sweden-Association-170159323681704/

söndag, maj 12, 2013

Teceremonier

Teceremonier arrangeras vid Etnografiska museet

Datum: söndag 12/5; 16/6; 18/8; 1/9; 15/9; 6/10
Tid: kl 12.00 och 14.30.
Plats: Tehuset Zui-KI-Tei vid Etnografiska museet