Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/Japanska-Thes%C3%A4llskapet-Chado-Urasenke-Tankokai-Sweden-Association-170159323681704/

söndag, maj 24, 2015

Teceremonier - 2015

Bokningsbara visningar och demonstrationer i tehuset Zui-Ki-Tei anordnas följande datum under vår och sommar 2015:
Bokningar av teceremonier görs till Etnografiska museet: 010-456 12 99, bokning@etnografiskamuseet.se

Information på Etnografiska museet

Datum:
24 maj (sön)- 12:00, 14:30 (speciellt för barn)
7 juni (sön) - 12:00, 14:30
5 juli (sön) - 12:00, 14:30
9 augusti (sön) - 12:00, 14:30
30 augusti (sön) - 12:00, 14:30 (denna dag används ryurei-bord).
Plats: Tehuset Zui-KI-Tei vid Etnografiska museet