Det här är Japanska Thesällskapets hemsida. Vårt mål är att nå de som vill studera te enligt Urasenkeskolans tradition.

För att skapa situationer för att dela gemenskap och te, vill vi bygga ett nätverk tillsammans med alla de som är intresserade av japanskt te eller (chanoyu) oavsett bakgrund och anknytning.

Följ oss gärna på facebook!
https://www.facebook.com/japanskathesallskapet/

söndag, december 10, 2017

Vandrande poeter i Japan - med Lars Vargö

Den klassiska poesin i Japan har ofta skrivits av buddhistiska präster och munkar som företagit långa vandringar i Japan. Det kan ha varit pilgrimsvandringar, men också vandrande i sökandet efter stillheten eller som reaktion på det sekulära livets ständiga krav. Lars Vargö beskriver i detta föredrag några av de mest fascinerande vandrande poeterna i Japan och deras poesi. Japanska Thesällskapet serverar grönt te och kaka.

Lars Vargö har verkat i Japan i drygt tjugo år där han bl a forskat vid Kyoto universitet och publicerat en doktorsavhandling i japansk historia 1982. Under lång tid har Lars arbetat som diplomat, senast som svensk ambassadör 2011-2014, och är numera delvis gästprofessor vid Jôsai-universitetet i Tokyo. Lars har också översatt japansk litteratur och är ordförande för Svenska Haikusällskapet.


Foto: Åsa Andersson

Tid och datum: Söndag 10 december 2017, kl. 13.00-15.00

Plats: Etnografiska museets föreläsningssal (Stolpesalen), Djurgårdsbrunnsvägen 34. Buss 69.